Shopping Cart

Vi är engagerade i Star for Life

Skilda världar

Det här är landet där ordet lagom inte existerar. Vad du än upplever i Sydafrika så är det utmanande, speciellt för oss som kommer från ”mellanmjölkens land”. Här finns det mest storslagna, ett överflöd av djur, natur, mat, vin som på alla sätt tar andan ur dig. Men också en värld av stort armod och utsatthet för så oerhört många barn, ungdomar och vuxna att vi knappt kan förstå deras vardag.

Star for Life

Organisationen Star for Life  erbjuder de statliga skolorna ett utbildningsprogram med syftet att stärka ungdomarnas självkänsla för att de skall kunna förverkliga sina drömmar! Idag finns man på 101 skolor bara i Sydafrika. Ungdomar stimuleras att fokusera på sin utbildning och ta hand om sin hälsa – och i förlängningen minska spridningen av hiv och aids.  Över 300.000 elever har gått igenom utbildningsprogrammet. Resultaten talar för sig själva (https://www.starforlife.se/vra-resultat).

Vi som varit på plats och följt skolarbetet kan intyga att den utvärderingen stämmer med våra egna intryck. Därtill kan läggas en känsla av glädje, engagemang och stolthet för såväl sin skola, sin familj och sitt samhälle som sakta, sakta går mot en lite bättre vardag.

Star for Lifes arbete utgår ifrån FN:s konvention om barn rättigheter samt FNs milleniemål, som ytterst syftar till att skapa hållbara och rättvisa samhällen.

Man är en insamlingsstiftelse med 90-konto och är politiskt och religiöst oberoende.

PS. Besök gärna Star for Life-konserter i Sverige. De brukar komma någon gång per år och sätta konserthus och oss ”stela svenskar” i rejäl gungning. Håll utkik på www.starforlife.se. Här nedan får du en försmak av vad som väntar dig: