Shopping Cart

Arkiverat

Här kommer att urval av tidigare produktioner där våra medarbetare haft redaktörskapet/ produktionsansvaret, även om det varit under en annan hatt som t ex Rosell+Co.
Som du märker är bredden betydande, såväl vad det gäller ämnen/område som i vilken form vi producerat informationen.
Om du är nyfiken innehållet så berättar vi gärna om det. Det kan dessutom tänkas att vi har något enstaka exemplar kvar i hyllorna. Oavsett, kontakta oss via mail till:

DIABETES

Diabetespatienten del 1

Gynekologi

Två skrifter där vi samlade svensk expertis till runda bordssamtal kring kliniska aspekter på gestagenbehandling samt en om sex och samlevnad med fokus på unga kvinnor.

HJÄRTA/KÄRL

Psykiatri

Kongress-
rapporter

Vår idé var att samla svenska läkare på plats som fick i uppgift att bevaka sitt specialintresse och redovisa de senaste rönen i en kort artikel. Därefter sammanställde vi alla deltagares intryck, så att läsaren fick en god bild av vad som hänt och var mest intressant för svenska förhållanden.

Patient-
information

Övrigt