Shopping Cart

Visste du detta om diabetes type 2?

Udgivelseår 2023

Moderne behandling av diabetes type 2 er evidensbasert og fokuserer på tidlig, multifaktoriell og individualisert behandling og kan forhindre utvikling av mikro- og makrovaskulære komplikasjoner og dermed redde liv.
Kunnskap rundt patofysiologien om diabetes type 2 og farmakologiske behandlingsalternativer er en forutsetning for pasientsentrert tilnærming til behandling av diabetes type 2, som er avgjørende for
å oppnå gunstige effekter. De moderne legemidlene SGLT2-hemmere og GLP1-analoger kan forebygge kardiovaskulære hendelser og utvikling av nefropati.

Forord av Trond Geir Jenssen, overlege/ professor II

Hvis du er interessert i boken, vennligst kontakt oss: 

Visst är individualiserad behandling möjlig