Shopping Cart

Vidste du dette om type 2-diabetes?

Udgivelsesår 2021

1. 240.000 danskere lever med type 2-diabetes. Der er 15.000 nye tilfælde af sygdommen om året i Danmark, hvoraf ca. 35 % har komplikationer på diagnosetidspunktet.
2. Type 2-diabetes er en alvorlig sygdom forbundet med høj mortalitet og morbiditet – sygdommen påvirker store og små kar, hjertet, lever, nerver, nyrer, hud, slimhinder, muskler og led, og øger risikoen for demens og cancer.
3. Moderne behandling af type 2-diabetes er evidensbaseret og fokuserer på tidlig, multifaktoriel og individualiseret behandling og kan forhindre udviklingen af mikro- og makrovaskulære kompli-kationer.
4. Viden om type 2-diabetisk patofysiologi og farmakologiske behandlingsmuligheder er en forudsætning for patientcentreret tilgang til type 2-diabetesbehandling, som er afgørende for at opnå gavnlige effekter.
5. De moderne lægemidler SGLT2-hæmmere og GLP-1-receptoragonister kan forbygge kardiovaskulære hændelser og udvikling af nefropati

Hvis du er interesseret i bogen, så kontakt os venligst:

Visst är individualiserad behandling möjlig