Shopping Cart

Spirometri 2.0

Utgivningsår 2020

I dag är det självklart att utföra spirometri som en del av diagnostik och uppföljning av astma, KOL och andra lungsjukdomar. Men hur säkerställer vi att spirometrin görs på bästa sätt och att vi får ut maximal information från mätningen? Spirometri 2.0 – i teori och mycket praktik har ambitionen att ge svar på detta. Boken vill förmedla kunskaper och erfarenheter som författarna tror är viktiga i det kliniska arbetet, men vill även ge den vetenskapliga bakgrund som gör arbetet intressant och begripligt.
Varje avsnitt är tänkt att kunna läsas fristående, när man har en stund över, medan pärmens insidor och omslag avses användas som en manual i vardagsarbetet.
Boken riktar sig läkare, sjuksköterskor, BMA med inriktning fysiologi, dig under utbildning och alla andra som vill öka sina kunskaper i både teori och praktik!

Pris 329:- inkl moms

Visst är individualiserad behandling möjlig