Shopping Cart

Sömnhandboken

Utgivningsår 2019

Författarna har systematiskt bearbetat sina kliniska register för att sammanföra enskilda, autentiska patientfall med det aktuella kunskapsläget. Resultatet har blivit en handbok för all sjukvårdspersonal som träffar patienter med sömn eller vakenhetsstörningar. Kort sagt, en handbok i sömnrelaterade sjukdomar som snabbt ger dig en översikt av området, men som också tillhandahåller mer djuplodande analyser av den sömnproblematik som illustrerar de olika fallen.
Med denna bok hoppas de att sömnmedicin skall bli mera tillgängligt såväl för den med ett begynnande intresse som för den mer erfarne. Förhoppningsvis kan boken intressera en vidare läsekrets även inom allmänmedicin, psykiatri, internmedicin och företagshälsovård för att nämna några områden.

Pris 295:- inkl moms

Visst är individualiserad behandling möjlig