Shopping Cart

Perifer Karsygdom

Udgivelsesår 2020

Perifer arteriesykdom skal ses som et ledd i generalisert aterosklerose Prognosen ved perifer arteriesykdom må ses fra to sider: • Det som angår bena og • Det som angår hele pasienten!
Mer enn hver 4. (25 %) pasient med perifer arteriesykdom vil innen 5 år få et myokardinfarkt, slag eller dø av kardio-vaskulære årsaker – selv om de ikke har noen symptomer på dette! Ved god forebyggende behandling inkl. livsstil-sendringer kan denne risikoen halveres!
Pasienter med symptomgivende iskemisk hjertesykdom og/eller perifer arteriesykdom oppnår en redusert risiko for nye kardiovaskulære hendelser ved kombinasjon av lavdose rivaroksaban og acetylsalicylsyre. Regelmessig oppfølging er viktig for i størst mulig grad å forsikre seg om at pasienten har fulgt rådene som er gitt.

Hvis du er interessert i boken, vennligst kontakt oss:

Visst är individualiserad behandling möjlig