Shopping Cart

Hjärtsvikt vid diabetes

Utgivningsår 2022

Prevalensen ökar för både typ 2-diabetes och hjärtsvikt såväl i Sverige som i övriga världen. Hjärtsvikt är en av de mest allvarliga hjärt/kärlkomplikationerna till typ 2-diabetes. Det kommit nya möjligheter att förhindra och behandla hjärtsvikt på ett effektivare sätt än tidigare, både hos patienter med och utan typ 2-diabetes.

Med tanke på allvaret i samsjukligheten mellan typ 2-diabetes och hjärtsvikt så känns det motiverat att ge en aktuell beskrivning av tillståndet och förutsättningarna för en optimerad vård med fokus på primärvårdssituationen. Därför lägger författarna till denna skrift stor vikt vid följande två stora utmaningar:
1. Hur ska vi på primärvårdsnivå få en ökad medvetenhet om hjärtsvikt vid typ 2-diabetes och de nya behandlingsmöjligheterna?
2. Hur ska primärvården handlägga patienter med typ 2-diabetes med tanke på risken för hjärtsvikt?

Vid intresse för boken, använd Kontaktformuläret.

Diabetespatienten del 1