Shopping Cart

Hjärtsvikt vid diabetes/ Vårdsamverkan

Utgivningsår 2022

I detta häfte sammanfattas studien EMPEROR-Preserved med kliniska kommentarer ur ett svenskt perspektiv. Därefter kommer ett avsnitt om hur man kan utveckla den viktiga samverkan mellan specialistsjukvård och primärvård kring hjärtsvikt.

Vid intresse för häftet, använd Kontaktformuläret.

Diabetespatienten del 1