Shopping Cart

Förmaksflimmer

Utgivningsår 2019

Denna skrift har ambitionen att beskriva vägar och inspirera till mer aktiv utredning och behandling av förmaksflimmer. I det arbetet ingår även att motivera patienten till fortsatt antikoagulantiabehandling om de löper en ökad risk för stroke. Anledningarna är flera och viktiga:
• Obehandlat förmaksflimmer medför en femfaldig riskökning för stroke och en dubblerad risk för mortalitet.
• Hos patienter med stroke är ca 30% orsakade av ett underliggande fömaksflimmer.

Det gör förmaksflimmer till den vanligaste orsaken till stroke. Trots detta är förmaksflimmer en i stor utsträckning en underbehandlad sjukdom. Det är bara två år sedan denna skrift gavs ut för första gången. Ändå har den hunnit att revideras en gång och redan nu, tidig höst 2019, är det hög tid att uppdatera och komplettera med ny kunskap som i allra högsta grad är adekvat för alla oss som arbetar patientnära.

I skriften finns ett flertal patientfall, checklistor och annan förhoppningsvis mycket annat, handfast kliniskt relevant innehåll för den intresserade läsaren med fokus för dig som inte arbetar på en kardiologienhet. Men alla är givetvis välkomna att ta del av innehållet.

Pris 199:- inkl moms, exkl frakt.

Visst är individualiserad behandling möjlig