Shopping Cart

EKG-Guiden

Udgivelsesår 2018

EKG er en viktig rutineundersøkelse ved mange tilstander. Til hjelp for å tolke dette har man sin egen kunnskap, referanselitteratur og datatolkning. Men, vi er alle nysgjerrige og ønsker å vite mer, bli enda bedre i vår tolkning og være sikre på at EKG har gitt oss så mye informasjon som mulig for å stille riktig diagnose. Denne EKG-guiden kan forhåpentligvis både være til direkte hjelp og en inspirasjonskilde. I flere kapitler finnes det autentiske pasienttilfeller der forfatteren lurer på om du foretar samme vurdering som han gjorde da de inntraff.

Hvis du er interessert i boken, vennligst kontakt oss:

Visst är individualiserad behandling möjlig