Shopping Cart

Diabetes-konsulten 2.0

Utgivningsår 2018

Bra kan bli bättre. Bättre kan bli ännu bättre. Möjligheterna att behandla typ 2-diabetes är både snabb och positiv. Vi har på kort tid fått helt nya behandlingsmöjligheter som på god vetenskaplig grund med förtroendeingivande säkerhetsdata blivit värdefulla i terapiarsenalen. Det har bland annat medfört att vi numera bättre kan individualisera både behandling och mål beroende på ålder, risk och annan sjuklighet.
Vår ambition med DiabetsKonsulten 2.0 är att ge vid tidpunkten för utgivning ge uppdaterad lägesbild av vad modern och bra diabetesbehandling bör innehålla, och hur vården kan fungera i det dagliga arbetet i främst primärvården.

Pris 195:- inkl moms, exkl frakt.

Visst är individualiserad behandling möjlig