Shopping Cart

I migrationens spår- den fördubblade risken för typ 2-diabetes.

Utgivningsår 2020

Du har säkert märkt i tidboken att fler och fler patienter har invandrarbakgrund. Vad har det för relevans på ditt arbete, förutom rent praktiska problem som kan uppstå med bland annat brist i möjligheten att kunna kommunicera? Svaret är att vi med säkerhet kan se att personer med utländsk härkomst ofta har en sämre hälsa – även i andra och tredje generation för de som lever här i Sverige. Bland invandrargrupper är risken för typ 2-diabetes mer än dubbelt så hög som för en svensk normalpopulation. Dessutom sker debuten betydligt tidigare.
Oavsett orsak är det en utmaning för dig och alla som arbetar inom sjukvården att hantera denna problematik och få ned ohälsotalen. Denna skrift med fokus på behandling av typ 2-diabetes har ambitionen att att göra nedslag i den kliniska situationen, ge dig en ökad översiktlig kunskap, några nycklar och inspiration att ännu bättre bemöta och förstå vårdbehovet hos våra patienter med invandrarbakgrund.

HA GÄRNA I ÅTANKE:
• Risken i vissa invandrargrupper att få typ 2-diabetes är mer än dubbelt så hög jämfört med de med svensk härkomst
• Möjlighet att nå HbA1c målet påverkas av genetik och uppväxtfaktorer
• Rökande patienter med typ-2 diabetes har 2 gånger högre risk för stroke och hjärtinfarkt. Statistik visar att rökning bland personer med utländsk bakgrund är omfattande. En vattenpipesession är som att röka 100 cigarretter

Pris 149:- inkl moms, exkl frakt.

Diabetespatienten del 1