Shopping Cart

Benartär-sjukdom

Utgivningsår 2020

Benartärsjukdom är farligt. Studier visar en förväntad femårsöverlevnad på om-kring 60 % eller lägre vid diagnostiserad svår och utbredd sjukdom. Vid asymtoma-tisk eller lindrig sjukdom är motsvarande siffra 80%. Detta är överlevnadssiffror som är i nivå med några av våra allvarligaste cancerformer.

Syftet med denna informationsskrift är att beskriva en sjukdom som drabbar var femte svensk över 60 års ålder, men också att öka kunskapen om hur sjukdomen går att förebygga med ganska enkla åtgärder. Insatser som på ett betydelsefullt sätt skulle kunna minska både de medicinska och de samhälleliga konsekvenserna av detta ökande hälsoproblem i befolkningen.

Pris 199:- inkl moms, exkl frakt

Visst är individualiserad behandling möjlig