Shopping Cart

Patientinformation

Benartärsjukdom

Utgivningsår 2020

Denna informationsbroschyr riktar sig till dig, eller kanske en anhörig eller en bekant till dig, som har fått diagnosen benartärsjukdom. Syftet med broschyren är att ge dig en kortfattad information om orsaker till sjukdomen samt berätta om diagnostik, utredning och möjliga behandlingsalternativ.

Författarna vill även informera om vad man kan göra för att förebygga och motverka att sjukdomen försämras, samt hur man kan minska risken för att drabbas av allvarliga komplikationer.

Pris 99:- inkl moms, exkl frakt.

Visst är individualiserad behandling möjlig