Shopping Cart

Behandling av övervikt och fetma

Utgivningsår 2023

En uppdaterad manual baserad på vetenskaplig evidens, klinisk erfarenhet och aktuell kunskap. Betydelsen av fetma för risken att utveckla olika tillstånd och diagnoser är bekant, och värdet av viktminskning är väletablerad. På individnivå kan konsekvenserna vara lika påtagliga vid övervikt! Denna insikt är viktig och högst kliniskt relevant.
Trots att betydande övervikt och obesitas finns hos hälften av den svenska befolkningen var det först 2022 som Socialstyrelsen tog fram de första nationella riktlinjerna för vård vid obesitas. Dessa riktlinjer är framförallt prioriteringsstöd till beslutsfattare och chefer av obesitasvården men hjälper föga i mötet med personer som behöver behandling för att minska i vikt. Samtidigt är den vård som erbjuds minst sagt varierande, ibland saknas den till och med helt. För att inspirera till ett adekvat och vetenskapligt baserat omhändertagande i den kliniska vardagen av patienter med betydande övervikt och fetma har vi skrivit denna kortfattade manual.

Pris 249:- inkl moms, exkl frakt.

Visst är individualiserad behandling möjlig