Behandling av övervikt och fetma

245.00 kr

Kategori:

Beskrivning

En kort manual baserad på vetenskaplig evidens, klinisk erfarenhet och aktuell kunskap Betydelsen av fetma för risken att utveckla olika tillstånd och diagnoser är bekant, och värdet av viktminskning är väletablerad. På individnivå kan konsekvenserna vara lika påtagliga vid övervikt! Denna insikt är viktig och högst kliniskt relevant då betydande övervikt och fetma finns hos mer än hälften av den svenska befolkningen.För att inspirera till ett adekvat och vetenskapligt baserat omhändertagande i den kliniska vardagen av patienter med betydande övervikt och fetma har vi skrivit denna kortfattade manual.

Författare: 
Björn Eliasson, adjungerad professor, överläkare. Ingrid Larsson, docent, klinisk näringsfysiolog.

Pris: 245:- inkl frakt och moms. Gör din beställning här.