Shopping Cart

EKG i FOKUS: Arytmier

Utgivningsår 2022

Ett vanligt 12-avlednings-EKG är fortfarande den inledande och enskilt viktigaste undersökningen vid känd eller misstänkt hjärtarytmi. Vid pågående arytmi kan underliggande mekanism utläsas, men även under sinusrytm syns ofta tecken på bakomliggande arytmirisk. EKG utgör därmed en kritisk vattendelare inför beslut om vidare klinisk handläggning. Arytmier och symtom på arytmier kan dock vara sällsynta i den akuta fasen, varför det kan finnas behov av att registrera långtids-EKG. Sådan registrering i samband med vardaglig aktivitet innebär att arytmier som uppträder sällan, med eller utan symtom, kan diagnosticeras. Långtids-EKG är också användbart för att utesluta arytmi: om ingen arytmi förekommer i samband med de symtom patienten söker vård för så kan lugnande besked ges eller annan utredning påbörjas.

Tack vare den snabba utvecklingen av artificiell intelligens genomgår analys av långtids-EKG en betydande förändring. Det är en utveckling som skapar nya, spännande möjligheter men också utmaningar, vilket diskuteras i denna bok.

Pris 289:- inkl moms, exkl frakt. OBS Boken ”EKG i Fokus: Akut Koronart Syndrom” ingår i priset.

Visst är individualiserad behandling möjlig