Shopping Cart

Atrieflimmer

Udgivelsesår 2020

Ambisjonen med denne boken er å informere om og inspirere til en mer aktiv utredning og behandling av atrieflimmer. I dette arbeidet inngår også å motivere pasienten til fortsatt antikoagulasjonsbehandling dersom han eller hun har økt risiko for iskemisk hjerneslag.

Grunnene til dette er mange og viktige:
• Ubehandlet atrieflimmer medfører en fem ganger økt risiko for hjerneslag og dobbelt så stor risiko for mortalitet.
• Hos pasienter med hjerneslag skyldes ca. 30 % et underliggende atrieflimmer.

Det gjør atrieflimmer til den vanligste årsaken til hjerneslag. Til tross for dette er atrieflimmer en i stor grad underbehandlet sykdom. Det er bare to år siden denne håndboken ble utgitt første gang. Likevel har den rukket å bli revidert én gang, og allerede nå, tidlig vår 2020, er det på tide å oppdatere og komplettere med ny kunnskap som i aller høyeste grad er relevant for alle oss som jobber pasientnært.
I boken finner du flere pasienttilfeller, sjekklister og forhåpentligvis mye annet håndfast, klinisk relevant innhold for den interesserte leseren med fokus på deg som ikke jobber ved en kardiologisk enhet. Men innholdet kan selvsagt også brukes av andre.

Hvis du er interessert i boken, vennligst kontakt oss:

Visst är individualiserad behandling möjlig