Shopping Cart

Diabetes – Äntligen nya behandlingsmöjligheter

Utgivningsår 2021

”Det händer mycket, viktigt och positivt inom möjligheterna att behandla diabetes. Därför finns det fog för att anse att framtiden till och med är mycket ljus när det gäller att nå satta behandlingsmål”.
Så skriver docent Stig Attvall i förordet till denna skrift som på ett handfast sätt sätter in Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets nya rekommendationer vid typ 2-diabetes i den kliniska vardagen.
De sex patientfallen mot slutet av boken är hämtade ur författarens Jörgen Nilssons egen mottagning. Här finns också ett avsnitt om dagens möjligheter till e-hälsa och hur vi kan använda den på ett balanserat sätt för att nå ännu längre i klinik.

Vid intresse för boken, använd Kontaktformuläret.

Visst är individualiserad behandling möjlig