Shopping Cart

EKG i FOKUS: AKS

Utgivningsår 2022

Det är viktigt att ha goda kunskaper i EKG-tolkning vid misstänkt akut koronart syndrom (AKS). Även om EKG har mer än 100 år ”på nacken” är metoden fortfarande helt central i diagnostiken. På de flesta sjukvårdsavdelningar och mottagningar i både öppen- och slutenvård samt i ambulanser är EKG oftast tillgängligt för att erbjuda initial diagnostik vid misstanke om AKS.
Tidig diagnos är av största vikt eftersom både allvarlighetsgraden av hjärtmuskelskadan och risken att dö korrelerar med tiden till effektiv behandling. EKG utgör i de här fallen också en vattendelare avseende fortsatt handläggning, utifrån huruvida ST-höjningar föreligger eller inte – en uppdelning som är en besvärande förenkling och som är ett av många ämnen som diskuteras i boken.

Pris 289:- inkl moms, exkl frakt. OBS Boken ”EKG i Fokus: Arymier” ingår i priset

Visst är individualiserad behandling möjlig