Om Boken

”Någon liknande publikation finns inte på svenska och ett stort behov fylls därmed”.

En aktuell, kortfattad översikt om sömnen och dess sjukdomar har länge stått på mångas önskelista. Det är denna handboks ambition att fylla detta behov. Här behandlas kortfattat den normala sömnfysiologin och de mätmetoder som vanligen används; andningsstörningar under sömn samt de fyra huvudgrupperna av sömnstörningar, hypersomnier, insomnier, dygnsrytmstörningar och så kallade parasomnier.

Särskild vikt har lagts vid typiska fallbeskrivningar. Här ges också möjlighet till mer djuplodade analyser av de sömnregistreringar som illustrerar de olika patientfallen.

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.