Shopping Cart

Visst är individualiserad behandling möjlig

Utgivningsår 2020

Vårdcentralen har en viktig uppgift att ta sig an patienter med typ 2-diabetes. Det gäller att få ner höga HbA1c över 70 mmol/mol med ”alla tillgängliga medel” säger docent Stig Attvall i sitt förord till denna bok. Hur gör man få att nå dit? Här visar författaren Jörgen Nilsson på hur han tar sin an denna utmaning. Det gör han genom att visa på hur man kan kombinera ett strukturerat arbetssätt med ”klinisk känsla och blick” för att komma fram till en optimal, individuell behandling. De många patientfallen illustrerar detta arbetssätt.
Författaren stämmer också till eftertanke genom att diskutera ”hur vi behandlare pga av tidsbrist, ekonomiska ramar och en tröghet i att diskutera och utvärdera vår behandling, såväl den traditionella som moderna, bidrar till att behandlingsmålen
inte uppnås”.

Vid intresse för boken, använd Kontaktformuläret.

Visst är individualiserad behandling möjlig