Shopping Cart

Venös tromboembolism och lungemboli

Utgivningsår 2018

Varje år drabbas ca 8 000 personer i Sverige av venös tromboembolism för första gången. Det rör sig om mycket skilda fall som kräver individuell utredning och behandling. Patienterna kan gå en ljus framtid till mötes om alla som medverkar i behandlingen känner till de många olika behandlingsmöjligheterna och vet vilka riskfaktorerna är för recidiv. Det uppenbara målet är att patienterna ska överleva utan invalidiserande resttillstånd och slippa få återfall.
Under årtionden har Venös tromboembolism behandlats med en vitamin K-antagonist (VKA) efter den inledande behandlingen. På senare år har man fått en rad nya behandlingsmöjligheter tack vare utvecklingen av orala antikoagulantia utan VKA (NOAK).

Denna bok lämpar sig väl för alla yrkeskategorier som kommer i kontakt med patienter med risk för venös tromboembolism; läkarkollegor, läkarstudenter och sjuksköterskor inom många olika specialiteter såsom primärvård, mödravård, internmedicinska basspecialiteter, onkologi och kirurgiska specialiteter.

Pris 249:- inkl moms, exkl frakt.

Visst är individualiserad behandling möjlig