Shopping Cart

Venetrombose of Lungembolisme

Udgivelsesår 2018

En norsk undersøkelse har vist at 10 % av alle pasienter innlagt med lungeembolisme dør i løpet av den første måneden.

Venøs tromboembolisme (VTE) er en samlebetegnelse for dyp venetrombose (DVT) og lungeembolisme (LE). Blodpropp i hjerte og hjerne er de hyppigste blodproppsykdommene, men selv om VTE forekommer nesten like hyppig som hjerneslag, får VTE ikke samme oppmerksomhet som hjerte- og hjerneblodpropper, til tross for at prognosen kan være alvorlig. Det finnes ingen pasientforening for VTE-pasienter og ingen spesialavdelinger. Ofte må pasienter med VTE kontakte lege flere ganger før de blir innlagt. Det skyldes at symptomene kan forveksles med tilstander som ikke krever innleggelse.

Holdningen bør imidlertid være at pasienter henvises til sykehus dersom VTE ikke kan utelukkes. P. sykehuset kan man raskt utelukke eller bekrefte om det foreligger VTE ved hjelp av biomarkører og bildediagnostikk. Diagnosen kan ikke stilles kun på grunnlag av klinisk undersøkelse.

Hvis du er interessert i boken, vennligst kontakt oss:

Visst är individualiserad behandling möjlig