Shopping Cart

Perifer artärsjukdom

Utgivningsår 2019

Perifer artärsjukdom ska ses som ett led i generaliserad ateroskleros. Prognosen vid perifer artärsjukdom ska ses ur två perspektiv • Benen • Hela patienten!
Mer än var fjärde patient med perifer artärsjukdom drabbas inom fem år av hjärtinfarkt, stroke eller avlider som en följd av hjärt-kärlsjukdom även om de saknar symptom! Vid god förebyggande behandling inklusive livsstilsändringar kan denna risk halveras!
Hos patienter med symptomgivande ischemisk hjärtsjukdom och/eller perifer artärsjukdom minskar risken för nya kardiovaskulära händelser vid behandling med en kombination av lågdos rivaroxaban och lågdos acetylsalicylsyra. Regelbunden uppföljning är viktigt för att på bästa sätt säkerställa att patienten följer givna råd

Vid intresse för boken, använd Kontaktformuläret.

Visst är individualiserad behandling möjlig