Shopping Cart

Nya Bipoläroboken

Utgivningsår 2013

De bipolära spektrumsjukdomarna blivit en vanligare del i den kliniska diskussionen. Några anser att det finns en överdiagnostik, andra att underdiagnostiken fortfarande är betydande. Prevalenssiffrorna varierar från 0,5 – 6 % i olika artiklar. ADHD har tillkommit som ett viktigt diagnostiskt alternativ och samsjuklighet. Nya farmakologiska och psykoterapeutiska studier har gjorts, med positiva eller mer tveksamma resultat. Kunskapen om riskerna för kognitiva bestående bortfall vid återkommande skov har ökat.
Boken diskuterar även barnperspektivet samt inenhåller även ett avsnitt om farmakologisk behandling i samband med graviditet.

Nya Bipoläroboken har tonvikt på den kliniska situationen med diagnostiska och behandlingsmässiga val.

Pris 265:- inkl moms, exkl frakt.

Visst är individualiserad behandling möjlig