Shopping Cart

Diabetes och den betydande kardiovaskulära risken

Utgivningsår 2021

Diabetes är en sjukdom som måste behandlas utifrån ett bredare perspektiv än den specifika diagnosen. Skälen är många och övertygande. Det tyngsta av dessa i mina ögon att 2/3 av dödsfallen hos patienter med diabetes förorsakas av kardiovaskulär död och uppkommer främst genom ischemisk hjärtsjukdom (40%) men också hjärtsvikt (15%) och stroke (10%). Vi kan samtidigt konstatera att aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom är den huvudsakliga orsaken till död eller invalidisering hos patienter med diabetes och uppträder i genomsnitt 14,6 år tidigare n hos en personer utan sjukdomen.

Vid intresse för boken, använd Kontaktformuläret.

Visst är individualiserad behandling möjlig