Shopping Cart

Välkommen till länksidan!

Livsmedelsverket ➔
Här finns mycket bra och omfattande information om hälsosamma matvanor för allmänhet och profession inklusive praktiska råd. Skriften ”Hitta ditt sätt” är ett exempel, för att använda som diskussionsunderlag med patienten.

Folkhälsomyndigheten ➔

Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer ➔
Många råd och skrifter kring hur man kan förändra levnadsvanor.

FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling ➔
Här finns även information om Fysisk aktivitet på Recept, FAR.

Det amerikanska jordbruksverkets (USDA, United States Department of Agriculture) hemsida för nutrition och folkhälsa ➔
Mycket bra och omfattande information om hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet och viktminskning, inklusive praktiska råd.

Riksförbundet HOBS – Hälsa oberoende storlek ➔
HOBS är en ideell organisation som arbetar med hälsofrågor som rör övervikt och fetma.

Svenska läkaresällskapet – Levnadsvaneprojekt ➔
Beskriver läkarens roll för att förändra patientens levnadsvanor.

Nordiska riktlinjer för kosttillskott och uppföljning efter obesitaskirurgi ➔

Hitta ditt sätt – svenska kostråden ➔

Expertgruppsrekommendationer på uppdrag av SOReg-Sverige, SOReg-Norge, Svensk Förening för Obesitaskirurgi samt Norsk Forening for Fedmekirurgi 2016.