Om Boken

Syftet med denna Patientinformation om benartärsjukdom är att ge patienter och anhöriga en kortfattad inblick om orsaker till sjukdomen samt berätta om diagnostik, utredning och möjliga behandlingsalternativ. Författarna vill också informera om vad man kan göra för att förebygga och motverka att sjukdomen försämras samt hur man kan minska risken för att drabbas av allvarliga komplikationer.

Författare är professor Lars Norgren och docent Joakim Nordanstig

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.