Om Boken

Minst en gång i timmen, dygnet runt, får en person i Sverige en blodpropp i ben eller lunga och 30 procent av de som drabbas får en ny blodpropp inom fem år. Det rör sig om mycket skilda fall som kräver individuell utredning och behandling. Patienterna kan gå en ljus framtid till mötes om alla som medverkar i behandlingen känner till de många olika behandlingsmöjligheterna och vet vilka riskfaktorerna är för recidiv. Denna bok diskuterar bland annat värdet av de nya orala koagulantia (NOAK) i behandlingen.

Författare är Överläkare Jørn Dalsgaard Nielsen, Videncenter for Antikoagulant Behandling
Københavns Universitetshopsital. Svensk granskare är Nina Olausson, specialistläkare, Hemostascentrum, Danderyds sjukhus

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.