Om Boken

Det är bara två år sedan denna skrift gavs ut för första gången. Ändå har den hunnit att revideras en gång och redan nu, tidig höst 2019, är det hög tid att uppdatera och komplettera med ny kunskap som i allra högsta grad är adekvat för alla oss som arbetar patientnära. Anledningarna är flera, inte minst att vi fått en betydligt större klinisk erfarenhet av när och hur vi ska använda de nya så de kallade NOAK-preparaten och att Socialstyrelsens rekommendationer har uppdaterats. I skriften finns ett flertal patientfall, checklistor och förhoppningsvis mycket annat, handfast kliniskt relevant innehåll.

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.