Om Boken

I dag är det självklart att utföra spirometri som en del av diagnostik och uppföljning av astma, KOL och andra lungsjukdomar. Men hur säkerställer vi att spirometrin görs på bästa sätt och att vi får ut maximal information från mätningen?

Den här boken har ambitionen att ge svar på detta. Boken vill förmedla kunskaper och erfarenheter som författarna tror är viktiga i det kliniska arbetet, men vill även ge den vetenskapliga bakgrund som gör arbetet intressant och begripligt.

Varje avsnitt är tänkt att kunna läsas fristående, när man har en stund över, medan pärmens insidor och omslag avses användas som en manual i vardagsarbetet.

Spirometri Teori och Klinik riktar sig framför allt till läkare och sjuksköterskor i primärvården, men kan förtjäna sin plats hos speciellt intresserade inom slutenvården och i utbildningssammanhang.

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.