Om Boken

Idag är drygt 16 procent av Sveriges befolkning födda utomlands. I vissa storstadsområden är 90 procent utlandsfödda. Därtill kommer andra och tredje generationens invandrare. Vad har det för relevans på ditt arbete?

Svaret är att vi med säkerhet kan se att personer med utländsk härkomst ofta har en sämre hälsa även i andra och tredje generationen. I betydande invandrargrupper är risken för typ 2-diabetes mer än dubbelt så hög som för en svensk normalpopulation. Dessutom sker debuten betydligt tidigare bland invandrare.

Denna skrift med fokus på behandling av typ 2-diabetes har ambitionen att att göra nedslag i den kliniska situationen, ge dig en ökad översiktlig kunskap, några nycklar och inspiration att ännu bättre bemöta och förstå vårdbehovet hos våra invandrarpatienter.

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.