Ur förordet

För fyra år sedan skrevs Psykiatrihandbok för allmänmedicinaren. Intentionen var att författa ett lättanvänt ”beslutsstöd” i den kliniska situationen utanför specialiteten, med de vanligaste frågorna angående diagnostik, behandling och uppföljning.

Nu utkommer Psykatrikonsulten, en både omarbetad och uppdaterad version.

Ambitionen är densamma, med samtidigt lite tillspetsad. Här finns t ex farmakologiska behandlingsförslag som enbart har det medicinskt/psykiatriska i tankarna. Därmed ligger valen ibland utanför Läkemedelskommittéernas ”kloka listor” på vilka, enligt författarens åsikt, alltför ofta ekonomiska argument väger tyngre än klinisk, beprövad erfarenhet.

Psykiatrikonsulten är författad utifrån en etisk tanke att vi redan från början ska behandla så rätt som möjligt. Det kan bidra till en bättre prognos, vi når terapimålet snabbare, vi minskar lidandet och kan bidra till lägre kostnader för samhället. Det är inte alltid så, men tillräckligt ofta för att kliniker ska ta denna möjlighet i beaktande.

Denna bok har hämtat sin inspiration från psykiatrisk konsultverksamhet i primärvård, egen klinik, chefskap inom psykiatrin samt inte minst alla möten med kliniker som velat diskutera en problemställning. Förhoppningen med Psykiatrikonsulten är

att den skall bidra till gemensamt kunskapsbygge så att glappet mellan vad vi faktiskt vet och vi faktiskt gör minskar istället för att riskera öka.

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.