Om Boken

Att leva med perifer artärsjukdom innebär en betydande risk att drabbas av allvarliga hjärt-kärlkomplikationer. Men vi ska inte glömma bort att sjukdomen även ofta orsakar en betydande inskränkning i gång- och funktionsförmåga. Inte heller ska vi bortse från den inte oansenliga risken att förlora en extremitet. Perifer artärsjukdom är trots detta många gånger en underbehandlad sjukdom, såväl i primär- som specialistvård. Detta är djupt olyckligt, eftersom allvarliga konsekvenserna av perifer artärsjukdom många gånger kan förhindras med relativt enkla åtgärder och behandlingar. Denna skrift av professor Henrik Sillesen, Rigshospitalet i Köpenhamn beskriver på ett utmärkt sätt i en komprimerad och pedagogisk form vad vi inom hälso- och sjukvården kan och bör erbjuda patienter med perifer artärsjukdom. Den utgör därför ett viktigt tillskott för att öka vår kunskap och förmåga att:
• tidigt identifiera patienter med perifer artärsjukdom
• hjälpa patienter med säkerställd diagnos till nödvändiga livsstilsförändringar
• behandla patienterna med skyddande läkemedel, något som är livräddande och därmed bör tillskrivas hög prioritet!

Joakim Nordanstig
Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.