Om Boken

Detta är en bok om psykiatrisk praktisk klinik i öppenvården. Den utgår från ett dussin patienter med skilda, men i primärvården väl representerade typer av depressionssjukdom. Författaren har själv mött dom alla, gång på gång på olika mottagningar.

De tolv patientbeskrivningarna utmynnar alla i en kort diskussion där vetenskap och ”beprövad erfarenhet” möts. Därtill finns några referenser om du vill söka djupare i problematiken.

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.