Om Boken

Trots stora forskningsinsatser vet vi att mer än hälften av alla patienter inte förbättras av den första behandlingen. Det kan bero på att depression är en sjukdom med många ansikten som kräver en noggrann anamnes och säkrare behandlingsval. Därför blir en allt viktigare fråga att hinna ställa sig i klinik: Vilken typ av depression har patienten som just nu sitter framför mig och vilken behandling blir optimal. Ambitionen med denna skrift är att ge nya infallsvinklar i behandlingen av ”paraplydiagnosen” egentlig depression ur klinikerns perspektiv. Om Hjärnkoll resulterar i att ett antal frågor ställs samt en dialog mellan oss berörda kliniker kommer igång hur vi på ett mer effektivt sätt kan diagnostisera och behandla våra deprimerade patienter med hjälp av den breda terapiarsenal som trots allt finns, har den nått sitt syfte.

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.