Om Boken

Det föds cirka 100.000 barn i Sverige under ett år. Mellan 10–20 procent av de blivande eller nyblivna mammorna lider av psykisk ohälsa. Temat för denna bok är behandling och kliniskt handläggning vid psykiska sjukdomar under och direkt efter graviditet. Vår ambition är att utifrån aktuell forskning underlätta den risknyttoanalys

som ovillkorligen måste göras, främst vid farmakologisk behandling.

Här diskuteras kunskapsläget idag, 2009, vad beträffar säkerhet kring behandling med antidepressiva läkemedel, antipsykosläkemedel inklusive litium, bensodiazepiner och hypnotika. Specifika symtombilder vid de vanligaste diagnoserna, med fokus på det typiska för insjuknande under eller strax efter graviditeten, beskrivs också.

Boken riktar sig till de vårdgivare som kommer i kontakt med psykiskt sjuka gravida kvinnor, främst till psykiatriker, distriktsläkare, gynekologer och barnmorskor.

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.