Om Boken

Praktisk handbok i utredning och behandling av förmaksflimmer

• Obehandlat förmaksflimmer medför en femfaldig riskökning för stroke och en dubblerad risk för mortalitet.

• Hos patienter med stroke är ca 30% orsakade av ett underliggande förmaksflimmer. Det gör förmaksflimmer till den vanligaste orsaken till stroke. Trots dessa alarmerande siffror är det en stor underbehandling i Sverige. SBU har visat att nära 60% av alla med känt förmaksflimmer inte har strokeskyddande behandling. Dessutom finns det sannolikt ett stort mörkertal med odiagnostiserade patienter. Svenska siffror visar att i åldersgruppen 75/76 var antalet personer med odiagnosiserat förmaksflimmer 30-50% fler än vad som tidigare var känt.

Denna skrift har ambitionen att beskriva vägar och inspirera till mer aktiv utredning och behandling av förmaksflimmer. I det arbetet ingår även att motivera patienten till fortsatt antikoagulantiabehandling om de löper en ökad risk för stroke. Här diskuteras värdet av olika behandlingsalternativ där speciellt de nya orala antikoagulantia (NOAK) sätts under luppen. De många autentiska patientfallen visar förhoppningsvis på värdet av en bred behandlingsarsenal med såväl farmaka som invasiva metoder.

Skriften är tänkt för alla intresserade, med fokus för dig som inte arbetar på en kardiologienhet. Men alla är givetvis välkomna som läsare.

Viveka Frykman
Överläkare och medicinskt ansvarig för arytmiverksamheten 
på Danderyds Sjukhus. Hon har bl a medverkat i framtagandet av Socialstyrelsens nya riktlinjer för Hjärtsjukvård 2015.

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.