Om Boken

• Ubehandlet atrieflimmer medfører en fem ganger økt risiko for hjerneslag og dobbelt så stor risiko for mortalitet.
• Hos pasienter med hjerneslag skyldes ca. 30 % underliggende atrieflimmer.

Det gjør atrieflimmer til den vanligste årsaken til hjerneslag. For en del personer gir atrieflimmer ingen eller lite symptomer, og første symptom kan være et hjerneinfarkt. Utfordringen er å finne disse pasientene slik at det kan startes opp med adekvat antikoagulasjonsbehandling hos pasienter med økt risiko for hjerneinfarkt og systemisk embolisme. For mange gir imidlertid atrieflimmer mye og til dels svært plagsomme symptomer. Fordi de har symptomer får disse pasientene oftere, men langt fra alltid adekvat antikoagulasjonsbehandling.

I denne boken gjennomgås diagnostisering, klassifisering, utredning og behandling av atrieflimmer på en kortfattet og oversiktelig måte, og det presenteres lærerike pasientkasuistikker. Et hovedbudskap er at flest mulig personer med atrieflimmer bør identifiseres slik at personer med økt risiko for å få hjerneinfarkt får adekvat antikoagulasjonsbehandling.

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.