Om Boken

Erik, Carola, Jan… Du möter dem dagligen, patienter med typ 2-diabetes. Men trots samma diagnos är det en heterogen grupp där du som behandlare ställs inför stora utmaningar, då den kliniska bilden är högst varierande.

I detta häfte som är nummer 3 i en serie, finner du några patientfall hämtade från verkligheten som förhoppningsvis är, intressanta och lärorika, på ett eller flera sätt. Här beskrivs, efter en kort bakgrund, vilka överväganden som gjordes, behandling samt uppföljning. I vissa fall är det tillagt några extra sidor, med lite fördjupning, som inte gäller den beskrivna patienten specifikt utan mer generellt för diagnosen.

De nyreviderade nationella riktlinjerna för diabetesvården från Socialstyrelsen finns i åtanke vid sammanställningen av detta häfte.

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.