Praktisk handbok i och för öppenvård

Vad bör modern och bra diabetesbehandling innehålla och hur bör den fungera i verkligheten? Vi som kliniker ställer oss ofta dessa frågor, eftersom utvecklingen är så snabb inom området, medicinskt och i omhändertagandet. Samtidigt vet vi att svensk sjukvård brottas med utmaningar i form av behov av mer tid för patientbesök och mer kapacitet, inte minst inom primärvården. Med detta i bakhuvudet har vi haft ambitionen att skapa en ”hjälpreda” i mötet med patienter som har typ 2-diabetes för yngre läkarkollegor, ST-läkare, diabetessjuksköterskor och andra intresserade.

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.