Om Boken

 

Bra kan bli bättre. Bättre kan bli ännu bättre.
På bara några år har det varit en snabb och positiv utveckling inom svensk diabetesvård. Sedan vi gav ut DiabetesKonsulten 2014 har vi fått helt nya behandlingsmöjligheter som på god vetenskaplig grund med förtroendeingivande säkerhetsdata blivit värdefulla i terapiarsenalen. Det har bland annat medfört att vi numera bättre kan individualisera både behandling och mål beroende på ålder, risk och annan sjuklighet.
Trots detta har vi fortfarande en bra bit kvar innan vi når målen i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård!

De många nya läkemedel med helt nya verkningsmekanismer som kommit senaste åren diskuteras flitigt i boken och synpunkter ges när indikation kan finnas.

I kapitlet ”Vad ska jag välja” finns en Lathund som utifrån från Nationella riktlinjer för diabetesvård kan vara till hjälp när du ska välja den mest effektiva, individuella behandlingen.

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.