Om Boken

Det var i början av 2000-talet. Diskussionen hade just tagit fart om de bipolära spektrumsjukdomarna, om temperamentstörningar som en del i den bipolära sjukdomsbilden och om depressionsmedicinernas tveksamma roll i behandlingen.

Som ett inlägg i denna debatt kom Bipoläroboken. Det var en genomgång av den viktigaste vetenskapliga diskussionen, men med fokus på klinisk vardag.

Nu är det tid för Nya Bipoläroboken. Anledningen är givetvis ny kunskap men inte minst att de bipolära spektrumsjukdomarna blivit en vanligare del i den kliniska diskussionen. Några anser att det finns en överdiagnostik, andra att underdiagnostiken fortfarande är betydande. Prevalenssiffrorna varierar från 0,5–6% i olika artiklar. ADHD har tillkommit som ett viktigt diagnostiskt alternativ och samsjuklighet.

Nya farmakologiska och psykoterapeutiska studier har gjorts, med positiva eller mer tveksamma resultat. Kunskapen om riskerna för kognitiva bestående bortfall vid återkommande skov har ökat.

Därför har det både tillkommit nya kapitel och andra är uppdaterade. Bland nyheterna finns ett avsnitt om farmakologisk behandling i samband med graviditet av docent Margareta Reis och ett om barn- och ungdomspsykiatri med visst fokus på den ibland svåra distinktionen mot ADHD, skrivet av specialistläkaren Håkan Jarbin. Professor Hans Ågren har varit vänlig nog att även denna gång skriva ett förord.

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.