Om Boken

Syftet med denna skrift kring benartärsjukdom är at ge behandlande läkare en ökad inblick i sjukdomen, dess effekter och påfrestningar på individ och samhälle. Författarna visar samtidigt på ett handfast sätt hur man idag kan behandla sjukdomen men också med ganska enkla medel förebygga den.

Författare är professor Lars Norgren och docent Joakim Nordanstig

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.