Om Boken

Benartärsjukdom beskrivs som en global pandemi pga dess snabba ökning. Ändå är den relativt okänd i sjukvårdsdebatten, trots svåra möjliga konsekvenser som för tidig död i hjärtinfarkt och stroke. Risken att drabbas av kallbrand och amputation är inte obetydlig. Syftet med denna skrift är att ge en inblick i sjukdomen, dess effekter och påfrestningar på individ och samhälle, men också att öka kunskapen om hur sjukdomen går att förebygga med ganska enkla åtgärder. Insatser som på ett betydelsefullt sätt skulle kunna minska både de medicinska och de samhälleliga konsekvenserna av detta ökande problem.

Författare är professor Lars Norgren och docent Joakim Nordanstig

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.