Antikvariatet

Här kommer att axplock av tidigare produktioner där våra medarbetare haft redaktörskapet/ produktionsansvaret, även om det varit under en annan hatt som t ex Rosell+Co. Som du snabbt märker är skrifterna inte klickbara här, som de är under rubriken ”Böcker”. Men om du är oerhört nyfiken på vad vi skrev när boken producerades kan vi naturligtvis hjälpa dig med ett utdrag!

Gynekologi

Två skrifter där vi samlade svensk expertis till runda bordssamtal kring kliniska aspekter på gestagenbehandling samt en om sex och samlevnad med fokus på unga kvinnor.

Psykiatri
Kongressrapporter

Vår idé var att samla svenska läkare på plats som fick i uppgift att bevaka sitt specialintresse och redovisa de senaste rönen i en kort artikel. Därefter sammanställde vi alla deltagares intryck, så att läsaren fick en god bild av vad som hänt och var mest intressant för svenska förhållanden.

Patientinformation
Övrigt