Om Boken

Det händer mycket, viktigt och positivt inom möjligheterna att behandla diabetes. Därför finns det fog för att anse att framtiden till och med är mycket ljus när det gäller att nå satta behandlingsmål. Så skriver docent Stig Attvall i förordet till denna skrift som på ett handfast sätt sätter in Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets nya rekommendationer vid typ 2-diabetes i den kliniska vardagen. De sex patientfallen mot slutet av boken är hämtade ur författarens
egen mottagning. Här finns också ett avsnitt om dagens möjligheter till e-hälsa och
hur vi kan använda den på ett balanserat sätt för att nå ännu längre i klinik.
Författare är Jörgen Nilsson, specialist i allmänmedicin med omfattande erfarenhet av diabetesbehandling.

Vill du veta mer om boken eller göra en beställning?

Välkommen att kontakta oss oavsett om du vill veta mer kring just denna bok, göra en beställning eller är nyfiken på vilka utgivningar som vi planerar. Det är bara att fylla i formuläret nedan eller ringa till Klas Rosell, som är projektansvarig/ förlagsredaktör. Du når honom på 0705-289500.